Progress

Sa jeni të kënaqur me shërbimet dhe ndihmën e ofruar nga personeli i ARBK-së?

Sa ditë kalendarike keni pritur nga dorëzimi i aplikacionit deri në marrjen e certifikatës?

Procedura për regjistrimin e një biznesi është?

Sa keni qenë të informuar lidhur me procedurat dhe kërkesat për regjistrim para dorëzimit të aplikacionit?

Nga cili burim jeni informuar lidhur me procedurat dhe kërkesat për regjistrim para dorëzimit të aplikacionit?

Sugjerime të përgjithshme për përmirësimin e mëtutjeshëm të cilësisë së shërbimeve të ARBK-së

Pyëtesori u plotësua. Klikoni butonin 'Dërgo' për të përfunduar! Faleminderit për kohën tuaj.

Back to Top